Категории

Аквамарин


Бусины аквамарин (кварц) шар гладкий 10 мм
Бусины аквамарин (кварц) шар гладкий 10 мм
Бусины аквамарин A граненый 4,5 мм нить 19,5 см
Бусины аквамарин A граненый 4,5 мм нить 19,5 см
Бусины аквамарин A рондель граненый 3 мм нить 16 см
Бусины аквамарин A рондель граненый 3 мм нить 16 см
Бусины аквамарин A рондель граненый 4 мм нить 19,5 см
Бусины аквамарин A рондель граненый 4 мм нить 19,5 см
bus-kam-11644
590.00 р.
bus-gran-052
890.00 р.
bus-gran-017
650.00 р.
bus-gran-047
790.00 р.
Бусины аквамарин А шар гладкий 10 мм 19 бусин
Бусины аквамарин А шар гладкий 10 мм 19 бусин
Бусины аквамарин А шар гладкий 10 мм 19 бусин
Бусины аквамарин А шар гладкий 10 мм 19 бусин
Бусины аквамарин А шар гладкий 6 мм 31 бусина
Бусины аквамарин А шар гладкий 6 мм 31 бусина
Бусины аквамарин А шар гладкий 6 мм 32 бусины
Бусины аквамарин А шар гладкий 6 мм 32 бусины
bus-kam-0129
1990.00 р.
bus-kam-0547
2290.00 р.
bus-kam-0547
890.00 р.
bus-kam-0129
990.00 р.
Бусины аквамарин А шар гладкий 8 мм 24 бусины
Бусины аквамарин А шар гладкий 8 мм 24 бусины
Бусины аквамарин А шар гладкий 8 мм 24 бусины
Бусины аквамарин А шар гладкий 8 мм 24 бусины
Бусины кварц (под аквамарин) рондель граненый 4 мм нить 37 см
Бусины кварц (под аквамарин) рондель граненый 4 мм нить 37 см
bus-kam-0547
1590.00 р.
bus-kam-0129
1690.00 р.
bus-gran-026
450.00 р.

Месторождения минерала Аквамарин